Goed onderwijs

Eigentijdse
leermiddelen

Veilig en sociaal

Vertrouwen

Alles onder
één dak

In de groepen 6, 7 en 8 vergroten we de betrokkenheid op elkaar door bordsessies te houden. Hierbij is plaats voor wederzijds respect en leren we kinderen structuren aan. Kinderen krijgen door de inhoudelijke gesprekken meer begrip voor elkaar wat het welbevinden kan vergroten.

Kinderen leren dat je met reële doelen op korte termijn daadwerkelijk iets kunt bereiken. De kinderen worden medeverantwoordelijk gemaakt voor het onderwijs / leerproces en zorgen er samen voor dat doelen bereikt kunnen worden.

Kinderen komen in aanraking met democratische begrippen tijdens de sessies en leren zich te gedragen naar maatschappelijke kaders. Ook leren kinderen te luisteren naar elkaar, elkaars mening te respecteren, accepteren dat een meerderheid een andere keuze kan maken dan jij (en dat dit niet erg is). Ook leren zij een bordsessie te leiden.