Goed onderwijs

Eigentijdse
leermiddelen

Veilig en sociaal

Vertrouwen

Alles onder
één dak

Op de Cornelis Haak School werken wij vanaf groep 1 al met coöperatieve leerstrategieën (COOP) tijdens verschillende vakgebieden.

Het werken met COOP:

  • Versterkt het sociale klimaat; leerlingen voelen zich veilig in de groep, een voorwaarde voor leren en ontwikkeling.
  • Voor de leraar een kans om het klassenmanagement in de groep zo te organiseren, dat de groep gezamenlijk verantwoordelijkheid neemt voor elkaar en het functioneren als groep.
  • Zowel zwakke als sterke leerlingen profiteren van de aanpak. Alle leerlingen krijgen de kans wat ze geleerd hebben uit te leggen aan hun klasgenoten, waardoor de informatie wordt verwerkt en eigen gemaakt.
  • Werken op deze manier verhoogt de betrokkenheid en de leertijd. Als leerlingen in teams ergens over praten, hoeven ze maar op één of twee anderen te wachten. In een klassikale situatie wachten soms 26 leerlingen.
  • Er is meer interactie over de leerstof en leerlingen krijgen meer oefenkansen waardoor de resultaten verbeteren.
  • Door het gevarieerde aanbod aan werkvormen kan een leraar goed aansluiten bij de behoeften, mogelijkheden en talenten van de leerlingen. Alle leerlingen voelen zich competent.
  • Leerlingen leren sociale vaardigheden als elkaar helpen, taken verdelen en naar elkaar luisteren.