Goed onderwijs

Eigentijdse
leermiddelen

Veilig en sociaal

Vertrouwen

Alles onder
één dak

In onze school zijn leerlingen ontspannen en rustig. De afspraken zijn duidelijk, waardoor kinderen zich veilig voelen. In school groeten we elkaar en kijken we elkaar aan. Hieruit blijkt wederzijds respect tussen kinderen ouders, gasten en personeel.

Als school willen we graag helder en open communiceren. Dat zorgt voor begrip, ook als de situatie niet wenselijk is. Het draait bij ons om vertrouwen. Dat leren de kinderen bij ons via de methode van de Kanjertraining.

Na groep 8 verlaat de leerling de school als een weerbare burger, met zelfvertrouwen, begrip en respect voor een ander en de leerling is communicatief vaardig om zichzelf staande te houden in de maatschappij.

Leerlingen mogen bij ons fouten maken in de omgang met elkaar. Ze leren echter ook hoe ze deze op een nette manier kunnen herstellen.