Tijdens dit schooljaar hebben we een vragenlijst verspreid onder alle ouders van de Cornelis Haak School. De belangrijkste vraag was: Wat vindt u belangrijk, naast goed onderwijs? Allerlei opties werden gegeven waaruit u kon kiezen. De conclusie? Alles is belangrijk, al sprongen er twee met kop en schouder boven uit:
• Welbevinden
• Sportiviteit

We willen deze twee elementen toevoegen aan ons onderwijs. U krijgt dus het vertrouwde goede onderwijs wat u van ons kent plus de Unity99 Rotterdam Academy.

Wat is de Unity99 Rotterdam Academy?
Unity99 is een sportvereniging uit de wijk Zevenkamp. Ze bieden verschillende disciplines aan, zoals karate, budo en crossfit. Zij hebben ook een onderwijskundige kant waarmee onze school al jaren prettig samenwerkt. We hebben kortdurende programma’s afgenomen. Deze programma’s richtten zich op het welbevinden van de kinderen en de groepsvorming. Klik hier voor de website van Unity99.

Hoe ziet dat er komend schooljaar uit?
De kinderen vanaf groep 4 of 5 krijgen 1 moment in de week les van Unity99. We noemen dat de ‘Mind-Dojo’. Ze krijgen daar een mix van Martial Arts (Oosterse gevechtskunsten) en mindfulness. Ze worden zich meer bewust van de mogelijkheden van hun lichaam en leren zichzelf van binnen beter kennen.

Kinderen leren hierdoor beter hun eigen keuzes te maken, staan stevig in hun schoenen, zijn geen meeloper en hebben zelfvertrouwen. Dankzij deze mix van sportiviteit en welbevinden worden kinderen stabieler. Het is ook een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs en de maatschappij.

Comments are closed.